Homilies

Esta sección solo está disponible en Catalán / This section is only available in Catalan.

Seleccioni la temporada per veure
Temps litúrgic
35. Jn 24, 13-35 ¿No estava el nostre cor plenament velat?

35. Jn 24, 13-35 ¿No estava el nostre cor plenament velat?

34. Jn 20, 19-31 Perquè pugueu arribar a creure que Jesús Messies Fill és de Déu

34. Jn 20, 19-31 Perquè pugueu arribar a creure que Jesús Messies Fill és de Déu

33. Jn 20, 1ss Passatges de nova vida

33. Jn 20, 1ss Passatges de nova vida

32. Jn 20, 1-9 ¿Com és que el deixeble amat corregués més de pressa que Pere?

32. Jn 20, 1-9 ¿Com és que el deixeble amat corregués més de pressa que Pere?

31. Mt 21, 1-11 Crits de signe oposat emmarquen l’entrada de Jesús a Jerusalem

31. Mt 21, 1-11 Crits de signe oposat emmarquen l’entrada de Jesús a Jerusalem

30. Jn 11, 1-44 Deslligueu el difunt i deixeu que se’n vagi

30. Jn 11, 1-44 Deslligueu el difunt i deixeu que se’n vagi

29. Jn 9, 1-41 Jesús féu fang amb la saliva i ungí l’home-Adam cec de naixement

29. Jn 9, 1-41 Jesús féu fang amb la saliva i ungí l’home-Adam cec de naixement

28. Jn 4, 5-42 Per quina raó Jesús havia de passar per Samaria?

28. Jn 4, 5-42 Per quina raó Jesús havia de passar per Samaria?

27. Mt 17, 1-9 Jesús fa pujar Pere, Jaume i Joan dalt d’una muntanya altíssima

27. Mt 17, 1-9 Jesús fa pujar Pere, Jaume i Joan dalt d’una muntanya altíssima

26. Mt 4, 1-11 Comporta’t com a deixeble meu, Satanàs!

26. Mt 4, 1-11 Comporta’t com a deixeble meu, Satanàs!

25. Mt 6, 24-34 Deixeu de preocupar-vos pel demà; el demà es preocuparà d’ell mateix

25. Mt 6, 24-34 Deixeu de preocupar-vos pel demà; el demà es preocuparà d’ell mateix

24. Mt 5, 38-48 Heu sentit (a la sinagoga) que s’ha dit… doncs, jo us dic… (II)

24. Mt 5, 38-48 Heu sentit (a la sinagoga) que s’ha dit… doncs, jo us dic… (II)

23. Mt 5, 17-37 Heu sentit (a la sinagoga) que s’ha dit… doncs, jo us dic… (I)

23. Mt 5, 17-37 Heu sentit (a la sinagoga) que s’ha dit… doncs, jo us dic… (I)

22. Mt 5, 13-16 Els cristians poden evitar que s’acabi de corrompre la societat

22. Mt 5, 13-16 Els cristians poden evitar que s’acabi de corrompre la societat

21. Mt 5, 1-12 Les benaurances, la lliçó magistral que impartí Jesús als deixebles

21. Mt 5, 1-12 Les benaurances, la lliçó magistral que impartí Jesús als deixebles

20. Mt 4, 12-23 Una llum ha resplendit per als qui vivien sota la tenebra del poder

20. Mt 4, 12-23 Una llum ha resplendit per als qui vivien sota la tenebra del poder

19. Jn. 1, 29-34 He contemplat l’esperit com un colom que s’ha posat sobre Jesús

19. Jn. 1, 29-34 He contemplat l’esperit com un colom que s’ha posat sobre Jesús

18. Mt 3, 13-17 A Jesús se li obriren els cels de bat a bat

18. Mt 3, 13-17 A Jesús se li obriren els cels de bat a bat

17. Lc 2, 15-21 Mariam, nom de la noia jueva; Maria, nom de la noia creient

17. Lc 2, 15-21 Mariam, nom de la noia jueva; Maria, nom de la noia creient

16. Jn 1, 1-18 Jesús, l’home en qui s’ha acomplert el projecte de Déu

16. Jn 1, 1-18 Jesús, l’home en qui s’ha acomplert el projecte de Déu